PVC法兰

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 2,876
               联系我们                PDF 下载
 • 编号:WK048

  名称:TS  法兰

  尺寸:Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ75,Φ90,Φ110,Φ125,Φ160,Φ200

  标准:DIN

  材料:UPVC

  型号:单件