CPVC 双铜弯头 SCH80

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 494
               联系我们                PDF 下载
 • Size(mm)

  1/2"

  D(mm)

  1.34

  D1(mm)

  42.0

  L(mm)

  22.5

  L1(mm)

  37.5

  L2(mm)

  27.8

  L3(mm)

  190.5

  M(mm)

  1/2"