CPVC 异径弯头(螺纹) SCH80

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 499
               联系我们                PDF 下载
 • Size(mm)

  3/4"×1/2"

  1"×1/2"

  1"×3/4"

  D(mm)

  26.67

  33.40

  33.40

  L(mm)

  40.0

  42.5

  45.5

  Z(mm)

  27.0

  30.0

  30.0

  D(mm)

  21.34

  21.34

  26.67

  L1(mm)

  40.0

  42.0

  45.5

  Z1(mm)

  24.0

  24.0

  27.0