CPVC 内螺堵头 SCH80

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 501
               联系我们                PDF 下载
 • Size(mm)

  1/2"

  3/4"

  3/4"

  D(mm)

  29.7

  35.4

  43.2

  L(mm)

  36.5

  42.0

  48.0

  Z(mm)

  24.0

  27.0

  30.0

  L1(mm)

  36.5

  42.0

  48.0

  M(mm)

  1/2"

  1/2"

  3/4"