PP 新款淡蓝外丝弯头

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 511
               联系我们                PDF 下载
  • 编号:WKF1-11
    名称:PP 新款外丝弯头
    尺寸:20mm*1/2",25mm*1/2",25mm*3/4",32mm*3/4",32mm*1" 40mm*1",40mm*1-1/4",50mm*1-1/4",50mm*1-1/2", 50mm*2",63mm*1-1/2",63mm*2"
    材料:PP