CPVC 美标内外螺纹连接管

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 266
               联系我们                PDF 下载
 • 尺寸(mm)

  1/2"

  3/4"

  1"

  1-1/4"

  1-1/2"

  2,

  M(mm)

  1/2-

  3/4"

  1"

  1-1/4"

  1-1/2"

  2"

  D(mm)

  35.5

  40

  40

  52

  60

  72

  L(mm)

  50

  50

  50

  63.2

  63.2

  63.2

  L1(mm)

  73.8

  74,8

  78

  91.2

  92.2

  93.2