CPVC 美标内牙直通(铜螺纹)

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 119
               联系我们                PDF 下载
 • 尺寸(mm)

  1/2"

  3/4"

  1"

  3/4"×1/2"

  1"×1/2"

  D(mm)

  15.9

  222

  28.6

  722

  28.6

  D1(mm)

  15.9

  22.2

  15.9

  15.9

  15.9

  L(mm)

  17.9

  23.0

  23.0

  23.0

  23.0

  L1(mm)

  31.0

  38.5

  46.5

  36.5

  41.5