CPVC 美标带板弯管

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 498
               联系我们                PDF 下载
 • 尺寸(mm)

  1/2"

  D(mm)

  15.9

  L(mm)

  12.8

  L1(mm)

  25.5

  Z(mm)

  16.0

  Z1(mm)

  27.0

  M(mm)

  1/2-