CPVC 美标压紧联轴节

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 494
               联系我们                PDF 下载
 • 尺寸(mm)

  1/2"

  3/4"

  1"

  D(mm)

  16.5

  22.8

  29

  D1(mm)

  36.5

  43.3

  52

  L1(mm)

  95

  105

  115