CPVC 美标90° DEG 弯头

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 496
               联系我们                PDF 下载
 • 尺寸(mm)

  1/2"

  3/4"

  1"

  1-1/4"

  1-1/2"

  2"

  3/4x1/2

  D(mm)

  15.9

  22.2

  28.6

  34.9

  41.3

  54.0

  22.2

  L(mm)

  12.8

  17.9

  23.0

  28.1

  33.2

  43.3

  17.9

  Z(mm)

  22.8

  31.1

  39.3

  47.5

  55.7

  72.4

  27.0