PVC 90° 外牙弯头 SCH80

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 520
               联系我们                PDF 下载
 •  

  尺寸(mm) 1/2" 3/4" 1"
  D(mm) 29.7 35.4 43.2
  L(mm) 36.4 42.7 49.1
  Z(mm) 24.0 27.0 30.0
  L1(mm) 36.0 42.0 49.0
  M(mm) 1/2" 3/4" 1"