PVC 外牙直通 (铜螺纹) SCH80

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 517
               联系我们                PDF 下载
 •  

  尺寸(mm)

  1/2"

  3/4"

  1"

  1-1/4”

  1-1/2"

  2"

  D(mm)

  21.34

  26.67

  33.40

  42.16

  48.26

  60.32

  L(mm)

  45.0

  51.0

  53.0

  62.0

  66.0

  74.0

  Z(mm)

  24.0

  27.0

  30.0

  33.0

  36.0

  39.0

  M(mm)

  1/2"

  3/4"

  1"

  1-1/4”

  1-1/2"

  2"