PVC 90° 内牙弯头 (铜螺纹) SCH80

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 488
               联系我们                PDF 下载
 •  

  尺寸(mm)

  1/2"×1/2"

  1/2"×3/4"

  3/4"×3/4"

  3/4"×1/2"

  D(mm)

  21.34

  21.34

  26.67

  26.67

  L(mm)

  29.0

  29.0

  31.0

  31.0

  Z(mm)

  24.0

  24.0

  27.0

  27.0

  D1(mm)

  42.5

  42.5

  42.5

  42.5

  L1(mm)

  28.0

  28.0

  29.5

  29.5