PVC 异径弯头

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 490
               联系我们                PDF 下载
 •  

  尺寸(mm)

  3/4×1/2"

  1"×1/2"

  1"×3/4

  M(mm)

  26.67

  33.40

  33.40

  M1(mm)

  21.37

  21.34

  26.67

  L(mm)

  18.5

  22.5

  22.5

  L1(mm)

  17.5

  17.5

  18.5

  Zmm)

  33.0

  38.0

  40.0

  Z1(mm)

  32.0

  34.0

  36.0