PVC 内外螺纹 弯头(插座)SCH40

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 274
               联系我们                PDF 下载
 •  

  尺寸(mm)

  1/2”

  3/4"

  1"

  D(mm)

  21.34

  26.67

  33.40

  D1(mm)

  21.34

  26.67

  33.40

  L(mm)

  17.5

  18.5

  22.5

  L1(mm)

  17.5

  18.5

  22.5

  Z(mm)

  38.0

  40.5

  48.0

  Z1(mm)

  35.0

  39.5

  46.5