PVC 内外螺纹 弯头 SCH40

                                  
位置: 中国,浙江,台州
业务类型: 制造商,出口商
最小订购量: 30盒
价格: 咨询
包装明细: 咨询
交货时间: 准时交货
付款方式: 30%的定金,余额在发货前支付
0
查看: 488
               联系我们                PDF 下载
 •  

  尺寸(mm)

  1/2”

  3/4"

  1"

  M(mm)

  1/2"

  3/4"

  1"

  M1(mm)

  1/2"

  3/4"

  1"

  L(mm)

  17.8

  22.5

  28.0

  L1(mm)

  18.2

  22.8

  28.0

  Zmm)

  29.3

  36.9

  46.0

  Z1(mm)

  33.2

  41.8

  52.0